Er budskapet til bildet i tråd med dine holdninger?
Åpner bildet for at det finnes tolkninger som ikke er i tråd med dine holdninger?